Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Is iad seo a leanas na foinsí ioncaim atá ag an Aontas Eorpach: ranníocaíochtaí na mBallstát; dleachtanna iompórtála ar tháirgí a thagann isteach san Aontas; ranníocaíocht nua atá bunaithe ar dhramhaíl neamh-athchúrsáilte ó phacáistiú plaisteach; agus fíneálacha a ghearrtar ar ghnólachtaí nuair nach gcomhlíonann siad rialacha an Aontais. Roinnt blianta sula dtagann an buiséad i bhfeidhm, cinneann na Ballstáit méid an bhuiséid agus an áit as a dtiocfaidh an t-airgead. 

Maidir le buiséad an Aontais,

Déantar buiséad an Aontais a mhaoiniú ó na foinsí seo a leanas:

  • cion d’ollioncaim náisiúnta (OIN) na dtíortha go léir, é i gcomhréir lena shaibhir is atá siad
  • dleachtanna custaim ar iompórtálacha a thagann isteach san Aontas
  • cuid bheag den cháin bhreisluacha a bhailíonn gach Ballstát
  • ó thús 2021, ranníocaíocht atá bunaithe ar an méid dramhaíola neamh-athchúrsáilte ó phacáistiú plaisteach i ngach Ballstát
  • ioncam eile, ina measc ranníocaíochtaí ó thíortha nach Ballstáit den Aontas iad le cláir ar leith, ús ar íocaíochtaí agus fíneálacha déanacha, chomh maith le barrachas ar bith ón mbliain roimhe

Chun NextGenerationEU a mhaoiniú, déanfaidh an Coimisiún Eorpach cistí a thiomsú ar na margaí caipitil, ar cistí iad a n-aisíocfar thar thréimhse fhada go dtí 2058.