Glavni sadržaj

Izvori prihoda EU-a uključuju: doprinose država članica, uvozne carine na proizvode iz zemalja izvan EU-a, nacionalni doprinos koji se temelji na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu te novčane kazne koje se izriču kada se poduzeća ne pridržavaju propisa EU-a. Države članice donose zajedničku odluku o iznosu proračunskih sredstava EU-a i načinima njihova prikupljanja nekoliko godina unaprijed. 

Proračun EU-a

Proračun se puni iz sljedećih izvora:

  • udjela bruto nacionalnog dohotka (BND) svake zemlje u skladu s njezinom gospodarskom snagom
  • uvoznih carina na proizvode iz zemalja izvan EU-a
  • malog udjela iznosa poreza na dodanu vrijednost naplaćenog u svakoj zemlji EU-a
  • od 2021., novog doprinosa koji se temelji na količini nerecikliranog plastičnog ambalažnog otpada u svakoj zemlji
  • ostalih prihoda, uključujući doprinose trećih zemalja određenim programima, zatezne kamate i novčane kazne, kao i moguće viškove iz prethodne godine.

Sredstva za NextGenerationEU Europska komisija prikupljat će na tržištima kapitala, što će se potom otplaćivati tijekom dugog razdoblja do 2058.