Skip to main content

ES pajamų šaltiniai: valstybių narių įnašai; produktų importo iš ES nepriklausančių šalių muitai; naujas įnašas, susietas su neperdirbtomis plastiko pakuočių atliekomis; baudos, skiriamos ES taisyklių nesilaikančioms įmonėms. ES šalys susitaria dėl ES biudžeto dydžio ir dėl to, kaip jis bus finansuojamas kelerius ateinančius metus. 

ES biudžetas

ES biudžeto finansavimo šaltiniai:

  • kiekvienos šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalis, priklausanti nuo to, kiek turtinga yra šalis;
  • importo iš ES nepriklausančių šalių muitai;
  • nedidelė dalis kiekvienos ES šalies surenkamo pridėtinės vertės mokesčio;
  • nuo 2021 m. – įnašas, susietas su neperdirbtomis plastiko pakuočių atliekomis;
  • kitos pajamos, įskaitant ES nepriklausančių šalių įnašus į kai kurias programas, delspinigius už pavėluotus mokėjimus ir baudas, taip pat praėjusių metų perteklių.

Priemonei „Next Generation EU“ finansuoti Europos Komisija pritrauks lėšų kapitalo rinkose, kurios bus grąžintos per ilgą laikotarpį iki 2058 m.