Mur għall-kontenut ewlieni

Is-sorsi ta’ dħul tal-UE jinkludu: kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi membri; dazji tal-importazzjoni fuq prodotti minn barra l-UE; kontribuzzjoni ġdida bbażata fuq l-iskart mill-imballaġġ ta’ plastik mhux riċiklat; u multi imposti meta n-negozji jonqsu milli jikkonformaw mar-regoli tal-UE. Il-pajjiżi tal-UE jaqblu dwar id-daqs tal-baġit tal-UE u kif għandu jiġi ffinanzjat fuq diversi snin bil-quddiem. 

Il-baġit tal-UE

Il-baġit tal-UE huwa ffinanzjat minn dawn is-sorsi li ġejjin

  • proporzjon tal-introjtu nazzjonali gross (ING) f’konformità ma’ kemm huma sinjuri
  • dazji doganali fuq importazzjonijiet minn barra l-UE
  • parti żgħira mit-taxxa fuq il-valur miżjud miġbura minn kull pajjiż tal-UE
  • mill-2021, kontribuzzjoni bbażata fuq l-ammont ta’ skart mill-imballaġġ ta’ plastik mhux riċiklat
  • dħul ieħor, inklużi kontribuzzjonijiet minn pajjiżi li mhumiex fl-UE għal ċerti programmi, imgħax fuq ħlasijiet tard u multi, kif ukoll kwalunkwe surplus mis-sena preċedenti

Biex tiffinanzja n-NextGenerationEU, il-Kummissjoni Ewropea se tiġbor fondi fis-swieq kapitali, li se jitħallsu lura fuq perjodu twil sal-2058.