Направо към основното съдържание

Разходи — инфографика — текстова версия

Разходи на ЕС за периода 2021—2027 г.

Всички суми са в млрд. евро (по цени от 2018 г.) Общ бюджет: 1824,3

 • Многогодишна финансова рамка: 1074,3
 • Next Generation EU: 750

Интегриране на въпросите, свързани с климата и цифровите технологии:

 • Климат: цел — 30 % от разходите по всички програми
 • Цифрови технологии: приоритет във всички програми и 20 % от Механизма за възстановяване и устойчивост

Единен пазар, иновации и цифрова сфера: 143,4

 • Научни изследвания и иновации: 88,2
 • Европейски стратегически инвестиции: 35
 • Единен пазар: 5,9
 • Космическо пространство: 13,4

Сближаване, устойчивост и ценности: 1099,7

 • Регионално развитие и сближаване: 290,6
 • Възстановяване и устойчивост: 693
 • Инвестиране в хората, социалното сближаване и ценностите: 115,8

Природни ресурси и околна среда: 373,9

 • Селско стопанство и морска политика: 350,4
 • Околна среда и действия по климата: 22,8

Миграция и управление на границите: 22,7

 • Миграция: 9,8
 • Управление на границите: 12,7

Сигурност и отбрана: 13,2

 • Сигурност: 4,1
 • Отбрана: 8,5

Съседните региони и светът: 98,4

 • Външна дейност: 85,2
 • Предприсъединителна помощ: 12,6

Европейска публична администрация: 73,1