Přejít na hlavní obsah

Výdaje – Infografika – textová verze

Výdaje EU v období 2021–2027

Všechny částky v mld. eur (v cenách roku 2018) Celkový rozpočet: 1 824,3

 • Víceletý finanční rámec (VFR): 1 074,3
 • NextGenerationEU: 750

Začleňování změny klimatu a digitální oblasti:

 • Klima: cíl 30 % výdajů napříč programy
 • Digitální oblast: priorita napříč programy a 20 % Nástroje pro oživení a odolnost

Jednotný trh, inovace a digitální oblast: 143,4

 • Výzkum a inovace: 88,2
 • Evropské strategické investice: 35
 • Jednotný trh: 5,9
 • Vesmír: 13,4

Soudržnost, odolnost a hodnoty: 1 099,7

 • Regionální rozvoj a soudržnost: 290,6
 • Oživení a odolnost: 693
 • Investice do lidí, sociální soudržnosti a hodnoty: 115,8

Přírodní zdroje a životní prostředí: 373,9

 • Zemědělství a námořní politika: 350,4
 • Životní prostředí a opatření v oblasti klimatu: 22,8

Migrace a správa hranic: 22,7

 • Migrace: 9,8
 • Správa hranic: 12,7

Bezpečnost a obrana: 13,2

 • Bezpečnost: 4,1
 • Obrana: 8,5

Sousedství a svět: 98,4

 • Vnější činnost: 85,2
 • Předvstupní pomoc: 12,6

Evropská veřejná správa: 73,1