Skip to main content

Menot – Infografiikka – tekstiversio

EU:n menot vuosina 2021–2027

Kaikki määrät on ilmoitettu miljardeina euroina (vuoden 2018 hintoina) Kokonaisbudjetti: 1 824,3

 • Monivuotinen rahoituskehys (MRK): 1 074,3
 • Next Generation EU -väline: 750

Ilmasto ja digitalisaation valtavirtaistaminen:

 • Ilmasto: tavoitteena 30 % menoista kaikissa ohjelmissa
 • Digitalisaatio: prioriteetti kaikissa ohjelmissa ja 20 % elpymis- ja palautumistukivälineestä

Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous: 143,4

 • Tutkimus ja innovointi: 88,2
 • Euroopan strategiset investoinnit: 35
 • Sisämarkkinat: 5,9
 • Avaruus: 13,4

Koheesio, palautumiskyky ja arvot: 1 099,7

 • Aluekehitys ja koheesio: 290,6
 • Elpyminen ja palautumiskyky: 693
 • Investointi ihmisiin, sosiaalinen koheesio ja arvot: 115,8

Luonnonvarat ja ympäristö: 373,9

 • Maatalous- ja meripolitiikka: 350,4
 • Ympäristö ja ilmastotoimet: 22,8

Muuttoliike ja rajaturvallisuus: 22,7

 • Muuttoliike: 9,8
 • Rajaturvallisuus: 12,7

Turvallisuus ja puolustus: 13,2

 • Turvallisuus: 4,1
 • Puolustus: 8,5

Naapurialueet ja muu maailma: 98,4

 • Ulkoiset toimet: 85,2
 • Liittymistä valmisteleva tuki: 12,6

EU:n yleinen hallinto: 73,1