Skip to main content

Caiteachas - Grafaic faisnéise - leagan téacs

Caiteachas an Aontais don tréimhse 2021-2027

Gach méid in € billiún (praghsanna 2018) Buiséad iomlán: 1824.3

 • An Creat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI): 1074.3
 • Next Generation EU: 750

Príomhshruthú aeráide agus digiteach:

 • Aeráid: sprioc 30% den chaiteachas ar fud na gclár ar fad
 • Digiteach: tosaíocht ar fud na gclár uile, agus 20% den tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus an Saol Digiteach: 143.4

 • Taighde agus Nuálaíocht: 88.2
 • Infheistíochtaí Straitéiseacha Eorpacha: 35
 • An Margadh Aonair: 5.9
 • An Spás: 13.4

Comhtháthú, Athléimneacht agus Luachanna: 1099.7

 • Forbairt agus Comhtháthú Réigiúnach: 290.6
 • Téarnamh agus Athléimneacht: 693
 • Infheistíocht i nDaoine, Comhtháthú Sóisialta agus Luachanna: 115.8

Acmhainní Nádúrtha agus an Comhshaol: 373.9

 • Beartas Talmhaíochta agus Muirí: 350.4
 • An Comhshaol agus Gníomhú ar son na hAeráide: 22.8

An Imirce agus Bainistiú Teorainneacha: 22.7

 • An Imirce: 9.8
 • Bainistiú Teorainneacha: 12.7

An tSlándáil agus an Chosaint: 13.2

 • An tSlándáil: 4.1
 • An Chosaint: 8.5

An Chomharsanacht agus an Domhan: 98.4

 • Gníomhaíocht Sheachtrach: 85.2
 • Cúnamh Réamhaontachais: 12.6

An Riarachán Poiblí Eorpach: 73.1