Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Rashodi – infografika – tekstualna verzija

Rashodi EU-a za razdoblje 2021. – 2027.

Svi iznosi u milijardama EUR (cijene iz 2018.) Ukupni proračun: 1824,3

 • Višegodišnji financijski okvir (VFO): 1074,3
 • Next Generation EU: 750

Uključivanje klimatskih mjera i digitalnih tehnologija:

 • Klimatske mjere: cilj od 30 % rashoda u svim programima
 • Digitalne tehnologije: prioritet u svim programima i 20 % Mehanizma za oporavak i otpornost

Jedinstveno tržište, inovacije i digitalizacija: 143,4

 • Istraživanje i inovacije: 88,2
 • Europska strateška ulaganja: 35
 • Jedinstveno tržište: 5,9
 • Svemir: 13,4

Kohezija, otpornost i vrijednosti: 1099,7

 • Regionalni razvoj i kohezija: 290,6
 • Oporavak i otpornost: 693
 • Ulaganja u ljude, socijalnu koheziju i vrijednosti: 115,8

Prirodni resursi i okoliš: 373,9

 • Poljoprivredna i pomorska politika: 350,4
 • Okoliš i klimatska politika: 22,8

Migracije i upravljanje granicama: 22,7

 • Migracije: 9,8
 • Upravljanje granicama: 12,7

Sigurnost i obrana: 13,2

 • Sigurnost: 4,1
 • Obrana: 8,5

Susjedstvo i svijet: 98,4

 • Vanjsko djelovanje: 85,2
 • Pretpristupna pomoć: 12,6

Europska javna uprava: 73,1