Skip to main content

Išlaidos. Infografiko teksto versija

ES išlaidos 2021–2027 m.

Visos sumos pateikiamos mlrd. EUR (2018 m. kainomis). Bendras biudžetas: 1824,3

 • Daugiametė finansinė programa: 1074,3
 • Priemonė „Next Generation EU“: 750

Klimato aspekto ir skaitmeninio aspekto integravimas į programas:

 • Klimatas: tikslas – 30 % visų programų išlaidų
 • Skaitmeninis sektorius: visų programų prioritetas ir 20 proc. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų

Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika: 143,4

 • Moksliniai tyrimai ir inovacijos: 88,2
 • Europos strateginės investicijos: 35
 • Bendroji rinka: 5,9
 • Kosmosas: 13,4

Sanglauda, atsparumas ir vertybės: 1099,7

 • Regioninė plėtra ir sanglauda: 290,6
 • Ekonomikos gaivinimas ir atsparumo didinimas: 693
 • Investavimas į žmones, socialinę sanglaudą ir vertybes: 115,8

Gamtos ištekliai ir aplinka: 373,9

 • Žemės ūkio ir jūrų politika: 350,4
 • Aplinka ir klimato politika: 22,8

Migracija ir sienų valdymas: 22,7

 • Migracija: 9,8
 • Sienų valdymas: 12,7

Saugumas ir gynyba: 13,2

 • Saugumas: 4,1
 • Gynyba: 8,5

Kaimyninės šalys ir pasaulis: 98,4

 • Išorės veiksmai: 85,2
 • Pasirengimo narystei parama: 12,6

Europos viešasis administravimas: 73,1