Skip to main content

Infiq - Infografika - verżjoni testwali

Nefqa tal-UE għall-2021-2027

L-ammonti kollha f’biljuni ta’ € (prezzijiet tal-2018) Baġit totali: 1824.3

 • Il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (MFF): 1074.3
 • Next Generation EU: 750

Integrazzjoni tal-klima u diġitali:

 • Klima: mira ta' 30% tal-infiq kumplessiv fil-programmi kollha
 • Diġitali: prijorità fil-programmi kollha, u 20% mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza

Suq Uniku, Innovazzjoni u Diġitali: 143.4

 • Riċerka u Innovazzjoni: 88.2
 • Investimenti strateġiċi Ewropej: 35
 • Suq Uniku: 5.9
 • Spazju: 13.4

Koeżjoni, Reżiljenza u Valuri 1099.7

 • Żvilupp u Koeżjoni Reġjonali: 290.6
 • Irkupru u Reżiljenza: 693
 • Ninvestu fin-Nies, il-Koeżjoni Soċjali u l-Valuri: 115.8

Riżorsi Naturali u Ambjent: 373.9

 • Agrikoltura u Politika Marittima: 350.4
 • Ambjent u Azzjoni Klimatika: 22.8

Migrazzjoni u Ġestjoni tal-Fruntieri: 22.7

 • Migrazzjoni: 9.8
 • Ġestjoni tal-Fruntieri: 12.7

Sigurtà u Difiża: 13.2

 • Sigurtà: 4.1
 • Difiża: 8.5

Il-Viċinat u d-Dinja 98.4

 • Azzjoni Esterna: 85.2
 • Assistenza ta' qabel l-adeżjoni: 12.6

Amministrazzjoni Pubblika Ewropea: 73.1