Skip to main content

Uitgaven – Infografiek – tekstversie

EU-uitgaven voor 2021-2027

Alle bedragen in miljard euro (prijzen 2018) Totale begroting: 1824,3

 • Meerjarig financieel kader (MFK): 1074,3
 • NextGenerationEU: 750

Klimaat- en digitale mainstreaming:

 • Klimaat: streven naar 30% van de uitgaven voor alle programma’s
 • Digitalisering: prioriteit voor alle programma’s en 20% van de faciliteit voor herstel en veerkracht

Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid 143,4

 • Onderzoek en innovatie: 88,2
 • Europese strategische investeringen: 35
 • Eengemaakte markt: 5,9
 • Ruimtevaart: 13,4

Cohesie, veerkracht en waarden: 1099,7

 • Regionale ontwikkeling en cohesie: 290,6
 • Herstel en veerkracht: 693
 • Investeren in mensen, sociale cohesie en waarden: 115,8

Natuurlijke hulpbronnen en milieu: 373,9

 • Landbouw- en maritiem beleid: 350,4
 • Milieu- en klimaatactie: 22,8

Migratie en grensbeheer: 22,7

 • Migratie: 9,8
 • Grensbeheer: 12,7

Veiligheid en defensie: 13,2

 • Veiligheid:: 4,1
 • Defensie: 8,5

Nabuurschap en internationaal beleid: 98,4

 • Extern optreden: 85,2
 • Pretoetredingssteun: 12,6

Europees openbaar bestuur: 73,1