Skip to main content

Cheltuieli – Infografic – versiune text

Cheltuielile UE (2021-2027)

Toate cuantumurile sunt exprimate în miliarde EUR (la prețurile din 2018) Buget total: 1 824,3

 • Cadrul financiar multianual (CFM): 1 074,3
 • Next Generation EU: 750

Integrarea aspectelor legate de climă și a dimensiunii digitale:

 • Climă: obiectivul de 30% din cheltuieli la nivelul tuturor programelor
 • Sectorul digital: prioritate în toate programele și 20 % din Mecanismul de redresare și reziliență

Piață unică, inovare și sectorul digital: 143,4

 • Cercetare și inovare: 88,2
 • Investiții strategice europene: 35
 • Piața unică: 5,9
 • Spațiu: 13,4

Coeziune, reziliență și valori: 1 099,7

 • Dezvoltare regională și coeziune: 290,6
 • Redresare și reziliență: 693
 • Investiții în capitalul uman, coeziune socială și valori: 115,8

Resurse naturale și mediu: 373,9

 • Agricultură și politica maritimă: 350,4
 • Mediu și politici climatice: 22,8

Migrație și gestionarea frontierelor: 22,7

 • Migrație: 9,8
 • Gestionarea frontierelor: 12,7

Securitate și apărare: 13,2

 • Securitate: 4,1
 • Apărare: 8,5

Vecinătate și întreaga lume: 98,4

 • Acțiune externă: 85,2
 • Asistență pentru preaderare: 12,6

Administrația publică europeană: 73,1