Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Výdavky – infografika – textová verzia

Výdavky EÚ na roky 2021 – 2027

Všetky sumy v miliardách EUR (ceny roku 2018) Celkový rozpočet: 1 824,3

 • Viacročný finančný rámec (VFR): 1 074,3
 • Next Generation EU: 750

Zohľadňovanie problematiky klímy a digitálnej ekonomiky:

 • Klíma: cieľ 30 % výdavkov v rámci všetkých programov
 • Digitálna ekonomika: priorita v rámci všetkých programov a 20 % Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika: 143,4

 • Výskum a inovácie: 88,2
 • Európske strategické investície: 35
 • Jednotný trh: 5,9
 • Vesmír: 13,4

Súdržnosť, odolnosť a hodnoty: 1 099,7

 • Regionálny rozvoj a súdržnosť: 290,6
 • Obnova a odolnosť: 693
 • Investície do ľudí, sociálnej súdržnosti a hodnôt: 115,8

Prírodné zdroje a životné prostredie: 373,9

 • Poľnohospodárska a námorná politika: 350,4
 • Životné prostredie a ochrana klímy: 22,8

Migrácia a riadenie hraníc: 22,7

 • Migrácia: 9,8
 • Riadenie hraníc: 12,7

Bezpečnosť a obrana: 13,2

 • Bezpečnosť: 4,1
 • Obrana: 8,5

Susedstvo a svet: 98,4

 • Vonkajšie činnosti: 85,2
 • Predvstupová pomoc: 12,6

Európska verejná správa: 73,1