Skip to main content

Utgifter – Infografik – textversion

EU:s utgifter för 2021–2027

Alla belopp är i miljarder euro (2018 års priser) Total budget: 1 824,3

 • EU:s långtidsbudget: 1 074,3
 • Next generation EU: 750

Integrering av klimatåtgärder och digitalisering:

 • Klimatet: målet är 30 % av utgifterna inom alla program
 • Digitalisering: prioritering inom alla program och 20 % av faciliteten för återhämtning och resiliens

Inre marknaden, innovation och digitalisering: 143,4

 • Forskning och innovation: 88,2
 • Europeiska strategiska investeringar: 35
 • Inre marknaden: 5,9
 • Rymden: 13,4

Sammanhållning, resiliens och värden: 1 099,7

 • Regional utveckling och sammanhållning: 290,6
 • Återhämtning och resiliens: 693
 • Investeringar i människor, social sammanhållning och värden: 115,8

Naturresurser och miljö: 373,9

 • Jordbruks- och havspolitik: 350,4
 • Miljö och klimatinsatser: 22,8

Migration och gränsförvaltning: 22,7

 • Migration: 9,8
 • Gränsförvaltning: 12,7

Säkerhet och försvar: 13,2

 • Säkerhet: 4,1
 • Försvar: 8,5

Grannländer och omvärlden: 98,4

 • Yttre åtgärder: 85,2
 • Föranslutningsstöd: 12,6

EU-förvaltning: 73,1