Skip to main content

Cum sunt stabilite prioritățile UE?

Înainte de începerea fiecărei noi legislaturi – mandatul de 5 ani al comisarilor europeni și al deputaților din Parlamentul European – șefii de stat sau de guvern din toate țările UE se reunesc în cadrul Consiliului European pentru a stabili prioritățile politice oficiale ale UE. 

Împreună, aceste priorități alcătuiesc agenda strategică. Ea contribuie la orientarea instituțiilor UE și definește modalitățile de realizare a acestor priorități.

Agenda strategică ghidează și prioritățile Comisiei pe parcursul mandatului său, după cum sunt stabilite în orientările sale politice. Prioritățile identifică în linii mari principalele politici și etape pe care Comisia intenționează să le parcurgă pentru a-și îndeplini obiectivele.

Agenda strategică este pusă în aplicare împreună de instituțiile și guvernele UE.

După ce sunt stabilite de candidatul la funcția de președinte, prioritățile Comisiei sunt:

  • prezentate întregului Parlament European (în ședință plenară)
  • transformate în declarații specifice de misiune pentru fiecare candidat la postul de comisar și prezentate comisiei competente din cadrul Parlamentului.

Orientările politice constituie baza programului anual de lucru al Comisiei, care prezintă inițiativele menite să concretizeze prioritățile în următoarele 12 luni.

Discursul anual privind starea Uniunii și scrisoarea de intenție care îl însoțește marchează lansarea elaborării programului de lucru. 

De asemenea, lansează și o rundă de discuții cu Parlamentul și Consiliul UE cu privire la prioritățile pentru anul următor. În același timp, Comisia ia la cunoștință punctele de vedere ale Comitetului European al Regiunilor și ale Comitetului Economic și Social European. 

După adoptarea programului de lucru al Comisiei, Comisia, Parlamentul și Consiliul publică o declarație comună privind prioritățile UE, pentru a permite o acțiune rapidă și pentru a se asigura că realizarea acestor priorități se bucură de atenția politică necesară.

Pentru a permite planificarea pe termen mai lung, la începutul actualei legislaturi, în 2020, cele 3 instituții ale UE au adoptat, pentru prima dată, concluzii comune privind obiectivele și prioritățile de politică pentru întregul ciclu legislativ (până în 2024).

Infografic: Cum se stabilesc prioritățile UE

Cum este pus în aplicare programul de lucru al Comisiei.

Alte priorități

Pe lângă prioritățile de mai sus, celelalte instituții ale UE își stabilesc adesea propriile priorități care să le reflecte punctele de vedere.

Președinția Consiliului Uniunii Europene

Fiecare țară a Uniunii asigură, pe rând, timp de 6 luni, președinția Consiliului UE. În această calitate, acționează ca mediator imparțial, impulsionând discuțiile în cadrul Consiliului, între toate țările UE, cu privire la legislația UE. 

Fiecare președinție își identifică propriile priorități, care sunt determinate de actualitatea europeană și au ca obiectiv general consolidarea UE și promovarea valorilor acesteia.

Mai multe despre prioritățile președinției actuale a UE

Parlamentul European – Grupuri politice

Marea majoritate a celor 705 deputați din Parlamentul European aparțin unuia din cele 7 grupuri politice existente, organizate pe partide și nu pe naționalități.

Fiecare grup politic își stabilește propriile priorități, care reflectă problemele pe care alegătorii le consideră esențiale.

Înainte de fiecare vot în plen, grupurile politice examinează rapoartele elaborate de comisiile parlamentare și depun amendamente la acestea.

Poziția adoptată de grupul politic urmează discuțiilor din cadrul grupului. Niciun deputat nu poate fi obligat să voteze într-un anumit mod.

Mai multe despre prioritățile grupurilor politice din Parlamentul European

Toate prioritățile Parlamentului European

Galerie video