Skip to main content

Процес на вземане на решения

Приоритети на ЕС

Научете как институциите на ЕС и страните от Съюза работят в тясно сътрудничество за определяне и оформяне на стратегическата програма на европейските приоритети.

Законодателство

Как се предлагат, обсъждат и приемат политиките на ЕС и каква роля играят хората, националните парламенти и институциите на ЕС в този процес.

Бюджет

Бюджетът на ЕС позволява на страните от ЕС да постигат повече, отколкото биха постигнали сами. Научете как се договаря, приема и изразходва бюджетът.