Skip to main content

Rozhodovací proces

Priority EU

Seznamte se s tím, jak orgány EU spolupracují s členskými zeměmi na koncipování a formulaci strategické agendy evropských priorit.

Právní předpisy

Jakým způsobem jsou navrhovány, projednávány a přijímány politiky EU a jakou úlohu v tomto procesu hrají jednotlivci, vnitrostátní parlamenty a orgány EU.

Rozpočet

Rozpočet EU umožňuje členským zemím dosáhnout společně více než jednotlivě. Seznamte se s tím, jak se evropský rozpočet vyjednává, přijímá a plní.