Skip to main content

Otsustusprotsess

ELi prioriteedid

Euroopa prioriteedid kujutavad endast strateegilist tegevuskava, mille kindlaksmääramisel teevad ELi institutsioonid ja liikmesriigid tihedat koostööd.

Õigusloome

Kuidas ELi poliitikat kavandatakse, arutatakse ja vastu võetakse ning milline on inimeste, riikide parlamentide ja ELi institutsioonide roll selles protsessis?

Eelarve

ELi eelarve abil saavad liikmesriigid saata korda rohkem, kui nad suudaksid igaüks omaette. Teave selle kohta, kuidas eelarve üle läbi räägitakse, kuidas eelarve vastu võetakse ja kuidas eelarvet täidetakse.