Skip to main content

EU:n painopisteet

EU:n toimielimet ja EU-maat tekevät läheistä yhteistyötä EU:n strategisten painopisteiden määrittelyssä.

Lainsäädäntö

EU:n toimintapolitiikkojen laadinta, käsittely ja hyväksyntä. Tietoa kansalaisten, kansallisten parlamenttien ja EU:n toimielinten roolista tässä prosessissa.

Talousarvio

EU:n talousarvion ansiosta jäsenmaat saavat aikaan enemmän tuloksia kuin toimimalla yksin. Lue lisää talousarviota koskevista neuvotteluista, talousarvion hyväksymisestä ja talousarviovarojen käytöstä.