Skip to main content

An próiseas cinnteoireachta

Tosaíochtaí an Aontais

Faigh amach conas a oibríonn institiúidí an Aontais agus na Ballstáit go dlúth le chéile chun clár oibre straitéiseach na dtosaíochtaí Eorpacha a shainiú agus a mhúnlú.

Reachtaíocht

An chaoi a ndéantar beartais an Aontais a mholadh, a phlé agus a ghlacadh, agus an ról atá ag na daoine, ag parlaimintí náisiúnta agus ag institiúidí an Aontais sa phróiseas sin.

Buiséad

Le buiséad an Aontais is féidir le tíortha an Aontais níos mó a bhaint amach ná mar a dhéanfaidís ina n-aonar. Faigh amach conas a dhéantar an buiséad a chaibidliú, a ghlacadh agus a chaitheamh.