Skip to main content

Postupak odlučivanja

Prioriteti EU-a

Otkrijte kako institucije i zemlje EU-a surađuju kako bi definirale i oblikovale strateški plan na temelju europskih prioriteta.

Zakonodavstvo

Kako se politike EU-a predlažu, kako se o njima raspravlja i kako se donose te uloga koju građani, nacionalni parlamenti i institucije EU-a imaju u tom procesu.

Proračun

Proračun EU-a njegovim državama članicama omogućuje da učine više nego što bi mogle same. Saznajte kako se pregovara o proračunu te kako se on donosi i troši.