Skip to main content

Sprendimų priėmimo procesas

ES prioritetai

Sužinokite, kaip ES institucijos ir ES šalys glaudžiai bendradarbiauja, kad nustatytų ir formuluotų strateginę Europos prioritetų darbotvarkę.

Teisės aktai

Kaip yra siūloma, aptariama ir priimama ES politika ir kokį vaidmenį šiame procese atlieka piliečiai, nacionaliniai parlamentai ir ES institucijos.

Biudžetas

ES biudžetas sudaro sąlygas ES valstybėms narėms pasiekti daugiau, nei jos galėtų veikdamos kiekviena atskirai. Sužinokite, kaip deramasi dėl biudžeto, kaip jis tvirtinamas ir naudojamas.