Skip to main content

Lēmumu pieņemšanas process

ES prioritātes

Uzziniet, kā ES valstis un iestādes sadarbojas, lai noteiktu un sagatavotu Eiropas prioritāšu stratēģisko programmu.

Tiesību akti

Kā tiek ierosināta, apspriesta un pieņemta ES politika, un kāda loma šajā procesā ir iedzīvotājiem, valstu parlamentiem un ES iestādēm.

Budžets

ES budžets ļauj ES valstīm sasniegt daudz vairāk, nekā tās varētu sasniegt, ja tās rīkotos vienas. Uzziniet, kā budžets tiek apspriests, pieņemts un izlietots.