Skip to main content

Proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet

Il-prijoritajiet tal-UE

Skopri kif l-istituzzjonijiet tal-UE u l-pajjiżi tal-UE jaħdmu mill-qrib biex jiddefinixxu u jfasslu l-aġenda strateġika tal-prijoritajiet Ewropej.

Leġiżlazzjoni

Kif jiġu proposti, diskussi u adottati l-politiki tal-UE, u r-rwol li għandhom in-nies, il-parlamenti nazzjonali u l-istituzzjonijiet tal-UE fil-proċess.

Baġit

Il-baġit tal-UE jippermetti lill-pajjiżi tal-UE jiksbu aktar milli jistgħu billi jaġixxu waħedhom. Skopri kif il-baġit jiġi nnegozjat, adottat u minfuq.