Skip to main content

Proces decyzyjny

Priorytety UE

Dowiedz się, w jaki sposób instytucje UE i kraje UE ściśle ze sobą współpracują przy określaniu i kształtowaniu strategicznego programu priorytetów europejskich.

Prawodawstwo

Jak wygląda proces proponowania, omawiania i przyjmowania polityki unijnej oraz jaką rolę odgrywają w nim poszczególne osoby, parlamenty narodowe i instytucje UE?

Budżet

Budżet unijny pozwala krajom UE osiągnąć więcej, niż byłyby w stanie w pojedynkę. Dowiedz się, w jaki sposób budżet UE jest negocjowany, przyjmowany i wydatkowany.