Skip to main content

Rozhodovací proces

Priority EÚ

Informácie o tom, ako inštitúcie EÚ a krajiny EÚ úzko spolupracujú pri vymedzovaní a formovaní strategického programu európskych priorít.

Právne predpisy

Informácie o tom, ako sa navrhujú, prerokúvajú a prijímajú politiky EÚ a akú úlohu v procese zohrávajú občania, vnútroštátne parlamenty a inštitúcie EÚ.

Rozpočet

Rozpočet EÚ umožňuje krajinám EÚ dosiahnuť viac, než by dosiahli osamote. Informácie o tom, ako sa o rozpočte rokuje, ako sa prijíma a čerpá.