Skip to main content

Beslutsprocessen

EU:s prioriteringar

Läs om hur EU-institutionerna och EU-länderna samarbetar för att utforma den strategiska agendan med EU:s prioriteringar.

Lagstiftning

Hur EU:s politik föreslås, diskuteras och antas och vilken roll allmänheten, ländernas parlament och EU-institutionerna spelar.

EU-budgeten

Tack vare EU-budgeten kan EU-länderna göra mer tillsammans än vad de skulle kunna göra på egen hand. Läs om hur budgeten förhandlas fram, antas och används.