Skip to main content
logo of BBI Joint Undertaking

Ülevaade

 • Ülesanded: Bioressursipõhise majanduse potentsiaali maksimeerimine Euroopas – uuenduslikku tehnoloogiat kasutades muudetakse bioloogilised jäätmed keskkonnahoidlikemaks toodeteks.
 • Direktor: Philippe MENGAL
 • Liikmed või partnerid: Euroopa Komisjon ja biotoorainel põhinevate tööstusharude konsortsium
 • Asutatud: 2014
 • Töötajad: 22
 • Asukoht: Brüssel (Belgia)
 • Veebisait:BPT ühisettevõte

Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT ühisettevõte) on 3,7 miljardi euro suurune avaliku ja erasektori partnerlus, mille osalised on Euroopa Liit ja biotoorainel põhinevate tööstusharude konsortsium (BTK).

Tegevusvaldkonnad

BPT ühisettevõtte tööstuspõhise teadusuuringute rahastamise programmi eesmärk on:

 • hankida ja kaitsta investeeringuid;
 • hõlbustada üleminekut kestlikule bioressursipõhisele majandusele;
 • edendada bioloogilistest allikatest saadava taastuvenergia kasutamist.

Kasusaajad

Programmi raames rahastatud projektid loovad:

 • aastaks 2020 400 000 kvalifikatsiooni nõudvat töökohta;
 • aastaks 2030 700 000 kvalifikatsiooni nõudvat töökohta;

80% neist töökohtadest on vähemarenenud maapiirkondades.

Vaata ka …

Mis on biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte?

BPT ühisettevõtte uudised

BPT ühisettevõtte üritused

BPT ühisettevõtte vabad töökohad

BPT ühisettevõtte projektid

BPT ühisettevõtte projektikonkursid

Kontaktandmed

BPT ühisettevõte

Veebisait
Postiaadress
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgia
Sotsiaalmeedia