Skip to main content
Gníomhaireacht dhíláraithe

Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC)

Agency for Support for BEREC - Logo

Forbhreathnú

 • Ról: Tacaíocht riaracháin agus ghairme a thabhairt do Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC)
 • Stiúrthóir: László Ignéczi
 • Bliain a bhunaithe: 2010
 • Líon ball foirne: 27
 • Suíomh: Ríge (an Laitvia)
 • Suíomh gréasáin: BEREC

Is éard atá in Oifig BEREC gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh a thugann tacaíocht riaracháin agus ghairme do Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach.

A ndéanann sé

Féachann BEREC leis go ndéantar reachtaíocht an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach, sa chaoi is go bhfeidhmeoidh margadh an Aontais Eorpaigh i gcomhair cumarsáid leictreonach go réidh.  

Cuireann BEREC comhairle ar na hInstitiúidí Eorpacha. Déanann sé sin ar iarratas agus as a stuaim féin. Bord Rialálaithe atá in BEREC; is éard atá sa Bhord sin na daoine uile (nó a n-ardionadaithe ainmnithe) atá ina gceann ar an rialálaí náisiúnta atá ag gach tír ar leith den Aontas Eorpach.

Iad sin a bhaineann leas as

Is orthu seo atá cuid oibre BEREC dírithe:

 • institiúidí Eorpacha, réigiúnacha agus náisiúnta i réimse na teileachumarsáide leictreonaí
 • gnólachtaí agus comhlachais lucht gairme na hearnála
 • tomhaltóirí agus comhlachais tomhaltóirí
 • cuideachtaí sainchomhairleoireachta, taighdeoirí agus meithleacha machnaimh
 • acadóirí.

 

Féach freisin

Nuachtlitir

Preaseisiúintí

Poist

Clár oibre agus tuarascáil ar ghníomhaíochtaí

Clár doiciméad

Teagmháil

Ainm
Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC)
Suíomh gréasáin
http://berec.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Uimhir ghutháin póca
+371 66 117 560
Seoladh poist
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, An Laitvia
Na meáin shóisialta