Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Decentralizovaná agentúra

Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC)

Agency for Support for BEREC - Logo

Prehľad

 • Úloha: poskytovať odbornú a administratívnu podporu pre Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
 • Riaditeľ: László Ignéczi
 • Rok vzniku: 2010
 • Počet zamestnancov: 27
 • Sídlo: Riga (Lotyšsko)
 • Webové sídlo:BEREC

Úrad BEREC je agentúra EÚ, ktorá poskytuje odbornú a administratívnu podporu pre BEREC – Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie.

Úlohy

Cieľom tohto orgánu je zabezpečiť konzistentnosť pri uplatňovaní európskej legislatívy tak, aby v EÚ fungoval jednotný trh s elektronickými komunikáciami.  

Európskym inštitúciám poskytuje poradenstvo na požiadanie z vlastnej iniciatívy. BEREC tvorí rada regulačných orgánov. Je to orgán zložený z vedúcich zástupcov (alebo nominovaných vysokých predstaviteľov) národných regulačných orgánov z každej krajiny EÚ.

Kto má z činnosti osoh

Cieľová skupina orgánu BEREC:

 • európske, regionálne a vnútroštátne inštitúcie v oblasti elektronických komunikácií,
 • spoločnosti a priemyselné združenia v tomto odvetví,
 • spotrebitelia a združenia spotrebiteľov,
 • poradenské spoločnosti, výskumní pracovníci a think-tanky,
 • akademická obec.

 

Klikni tiež na...

Informačný bulletin

Tlačové správy

Pracovné príležitosti

Pracovný program a správa o činnosti

Register dokumentov

Kontakt

Meno/Názov
Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC)
Webové sídlo
http://berec.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Mobilné číslo
+371 66 117 560
Poštová adresa
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Lotyšsko
Sociálne médiá