Skip to main content
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

logo of CEDEFOP

Ülevaade

 • Ülesanne: Cedefop toodab andmeid, millel põhineb ELi kutseharidus- ja -koolituspoliitika.
 • Direktori kohusetäitja: Mara Brugia
 • Asutatud: 1975
 • Töötajate arv: 98
 • Asukoht: Thessaloniki (Kreeka)
 • Veebisait: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) aitab arendada ja rakendada ELi kutseõppestrateegiaid. Keskus jälgib tööturusuundumusi ja aitab Euroopa Komisjonil, ELi riikidel, tööandjate kutseorganisatsioonidel ja ametiühingutel viia koolituste pakkumine vastavusse tööturu vajadustega.

Tegevusvaldkonnad

Cedefop on ELi organisatsioon, mis toob kokku poliitikakujundajad, tööandjate kutseorganisatsioonid, ametiühingud, koolitusasutused, õpetajad ja koolitajad ning igas vanuses õppijad – kõik kutsehariduse ja -koolitusega seotud rühmad.

Cedefop seisab koolitussüsteemide ja töömaailma teelahkmel ning annab eri sidusrühmadele võimaluse mõttevahetuseks ja aruteludeks Euroopa kutseharidus- ja -koolitussüsteemi parandamise üle. Keskus pakub lisaks neile kahele osapoolele erialast nõu ka poliitilistele organisatsioonidele, et aidata luua õppimis- ja töövõimalusi.

Kasusaajad

Cedefop:

 • aitab noortel minna üle koolist tööellu;
 • aitab haridussüsteemist varakult lahkunutel uuesti õpinguid alustada;
 • aitab töötutel või madala tööhõivega täiskasvanutel õpinguid alustada ja karjääri ümber kujundada;
 • annab tööd nõustamispersonalile, kellel on teadmised kogu ELi kohta;
 • aitab ELi kodanikel minna ühest riigist ja süsteemist teise ning võtta kaasa oma kutsekvalifikatsioon;
 • aitab ELi riikidel ümber korraldada õpipoisiõpet;
 • aitab Euroopa, riikide ja piirkondade poliitikakujundajatel teha kutseharidus- ja -koolitussüsteemi kohta teadlikke otsuseid.

Vaata ka …

Väljaanded

Üritused

Uudised

Pressiteated

Riigipõhised andmed

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Veebisait
http://www.cedefop.europa.eu/et
E-post
Telefoninumber
+30 2310 490 111
Faksinumber
+30 2310 490 049
Postiaadress
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Kreeka
Sotsiaalmeedia