Skip to main content
Gedecentraliseerd agentschap

Europees Centrum voor ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

logo of CEDEFOP

Overzicht

 • Rol: Cedefop zorgt voor de gegevens waarop het beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding in de EU wordt gebaseerd
 • Directeur: Jürgen Siebel
 • Opgericht: 1975
 • Medewerkers: 98
 • Locatie: Thessaloniki (Griekenland)
 • Website: Cedefop

Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) draagt bij tot de ontwikkeling en de uitvoering van beleid op het gebied van beroepsopleiding. Het houdt toezicht op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en helpt de Europese Commissie, de EU-landen, vakbonden en werkgeversorganisaties om opleidingen af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Wat doet het Publicatiebureau?

Cedefop is de EU-organisatie die beleidsmensen, werkgeversorganisaties, vakbonden, opleidingsinstellingen, lesgevers en leerlingen van alle leeftijden, kortom iedereen die belang heeft bij beroepsonderwijs en -opleiding, samenbrengt.

Op het snijvlak van onderwijsstelsels en de arbeidsmarkt werkt Cedefop als een forum, waar de betrokken organisaties ideeën kunnen uitwisselen en kunnen discussiëren over de beste manier om beroepsonderwijs en -opleiding in Europa te verbeteren. Het deelt haar expertise met politieke organisaties, vakbonden en werkgeversorganisaties in de EU-landen om hen te helpen nieuwe leer- en werkmogelijkheden te creëren.

Wie is erbij gebaat?

Cedefop:

 • helpt jongeren bij de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt
 • helpt vroegtijdige schoolverlaters om de weg terug te vinden naar onderwijs en opleiding
 • helpt geheel of gedeeltelijk werkloze volwassenen weer een opleiding te volgen en hun loopbaan een nieuwe richting te geven
 • geeft begeleiders en adviseurs een Europees perspectief
 • helpt EU-burgers om van land of onderwijsstelsel te veranderen en daarbij hun kwalificaties mee te nemen
 • helpt EU-landen om hun regels voor leerbanen te hervormen
 • helpt Europese, nationale en regionale beleidsmakers om goed geïnformeerde beslissingen te nemen over beroepsonderwijs en -opleidingen

Meer informatie

Publicaties

Evenementen

Nieuws

Persberichten

Landenspecifieke gegevens

Contact

Naam
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
Website
http://www.cedefop.europa.eu/nl
E-mail
Telefoonnummer
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049
Postadres
Europa 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Griekenland
Sociale media