Skip to main content
Agencja zdecentralizowana

Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop)

logo of CEDEFOP

Informacje ogólne

 • Funkcja: Cedefop zapewnia dane, na których opiera się unijna polityka w dziedzinie kształcenia i szkolenia.
 • Dyrektor wykonawczy: Jürgen Siebel
 • Rok założenia: 1975
 • Liczba pracowników: 98
 • Siedziba: Saloniki (Grecja)
 • Strona internetowa: Cedefop

Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop) przyczynia się do kształtowania i realizacji unijnej polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Monitoruje tendencje na rynkach pracy i pomaga Komisji Europejskiej, krajom UE, organizacjom pracodawców i związkom zawodowym w dostosowaniu oferty szkoleniowej do potrzeb rynku pracy.

Zakres działalności

Cedefop jest agencją UE w ramach której współpracują ze sobą politycy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, instytucje szkoleniowe, nauczyciele i trenerzy oraz uczniowie i uczestnicy szkoleń w każdym wieku – czyli wszyscy zainteresowani tematyką edukacji i szkolenia.

Cedefop jest miejscem, gdzie system oświaty styka się z rynkiem pracy, i stanowi forum, na którym zainteresowane podmioty mogą wymieniać się informacjami i dyskutować o tym, jak ulepszyć system kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. Centrum dzieli się swoją wiedzą specjalistyczną z organizacjami politycznymi oraz przedstawicielami pracodawców i pracowników, aby pomóc im w zwiększaniu możliwości w zakresie kształcenia i szkolenia.

Kto korzysta z usług Cedefop?

Cedefop:

 • ułatwia młodym ludziom przejście z systemu edukacji na rynek pracy
 • pomaga osobom, które przedwcześnie skończyły naukę w powrocie do kształcenia i szkolenia
 • pomaga bezrobotnym lub zatrudnionym poniżej swoich kwalifikacji dorosłym powrocie do edukacji i polepszeniu ich sytuacji zawodowej
 • oferuje usługi doradców edukacyjnych działających w skali całej UE
 • pomaga obywatelom UE w mobilności w skali Unii dzięki ułatwianiu wzajemnego uznawania kwalifikacji
 • pomaga krajom UE w reformowaniu systemów przyuczania do zawodu
 • pomaga politykom na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym w podejmowaniu opartych na realnych podstawach decyzji w sprawie oferty kształcenia i szkolenia zawodowego.

Więcej informacji

Publikacje

Wydarzenia

Aktualności

Komunikaty prasowe

Dane dotyczące poszczególnych krajów

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
Strona internetowa
Https://www.cedefop.europa.eu/pl
E-mail
Tel.
+30 2310 490 111
Faks
+30 2310 490 049
Adres pocztowy
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Grecja
Media społecznościowe