Skip to main content
Agenție descentralizată

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

logo of CEDEFOP

Prezentare generală

 • Rol: Cedefop furnizează datele pe care se bazează politica UE de educație și formare profesională
 • Director executiv: Jürgen Siebel
 • Înființare: 1975
 • Număr de angajați: 98
 • Sediu: Salonic (Grecia)
 • Site: Cedefop

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) contribuie la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor UE de formare profesională. Monitorizează tendințele de pe piața forței de muncă și ajută Comisia Europeană, statele membre, organizațiile patronale și sindicale să ofere servicii de formare profesională care să răspundă la nevoile pieței.

Activități

Cedefop este organismul UE care reunește părțile interesate de domeniul educației și formării profesionale: factori de decizie, organizații patronale și sindicale, instituții de formare, cadre didactice, formatori și cursanți de toate vârstele.

Aflat la intersecția dintre sistemele educaționale și piața muncii, Cedefop funcționează ca un forum, permițându-le organizațiilor interesate de activitatea sa să facă schimb de idei și să analizeze cele mai adecvate modalități de a îmbunătăți educația și formarea profesională în Europa. Oferă expertiză autorităților publice și partenerilor sociali din țările UE pentru a contribui la dezvoltarea oportunităților de învățare și de muncă.

Cine sunt beneficiarii?

Prin activitatea sa, Cedefop:

 • îi ajută pe tinerii absolvenți să se integreze mai ușor pe piața muncii
 • îi ajută pe tinerii care părăsesc școala prea devreme să își reia studiile
 • îi ajută pe adulții șomeri sau încadrați în muncă pe posturi subcalificate să urmeze cursuri de formare și să își reorienteze carierele
 • oferă informații serviciilor de orientare și consiliere, dintr-o perspectivă europeană
 • îi ajută pe cetățenii din UE să obțină recunoașterea calificărilor profesionale în alte țări și sisteme de educație
 • ajută țările din UE să își îmbunătățească oferta în materie de ucenicie
 • ajută factorii responsabili de la nivel european, național și regional să ia decizii bine motivate în domeniul educației și formării profesionale.

Informații suplimentare

Publicații

Evenimente

Știri

Comunicate de presă

Date specifice pe țări

Contact

Nume
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
Site
http://www.cedefop.europa.eu/ro
E-mail
Număr de telefon
+30 2310 490 111
Număr de fax
+30 2310 490 049
Adresă poștală
Europe 123, 57001 Salonic (Pylea), Grecia
Rețele sociale