Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Decentralizovaná agentúra

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

logo of CEDEFOP

Prehľad

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) pomáha rozvíjať a vykonávať politiky odbornej prípravy EÚ. Monitoruje vývoj na trhu práce a pomáha Európskej komisii, členským štátom EÚ, organizáciám zamestnávateľov a odborom zosúladiť poskytovanie odbornej prípravy s potrebami trhu práce.

Úlohy

Cedefop je organizácia EÚ, ktorá združuje tvorcov politík, organizácie zamestnávateľov a odbory, inštitúcie odbornej prípravy, učiteľov a školiteľov, ako aj študentov všetkých vekových kategórii – inými slovami, všetky zainteresované strany podieľajúce sa na odbornom vzdelávaní a príprave.

Stredisko Cedefop pôsobí na križovatke medzi vzdelávacími systémami a svetom práce ako fórum, ktoré umožňuje zainteresovaným organizáciám výmenu názorov a diskusie na tému zlepšovania odborného vzdelávania a prípravy v Európe. Cedefop poskytuje svoje odborné poznatky politickým organizáciám, ako aj zástupcom zamestnancov a zamestnávateľov v členských štátoch EÚ s cieľom pomôcť im vytvárať vzdelávacie a pracovné príležitosti.

Pre koho je činnosť strediska prínosná?

Činnosť strediska Cedefop:

  • pomáha mladým ľuďom začleniť sa po ukončení vzdelávania na trh práce,
  • pomáha osobám s predčasne ukončenou školskou dochádzkou vrátiť sa do vzdelávacieho procesu,
  • pomáha nezamestnaným alebo podzamestnaným dospelým vrátiť sa do vzdelávacieho procesu a rekvalifikovať sa,
  • poskytuje zamestnancov pôsobiacich v oblasti profesijnej orientácie a poradenstva, ktorí majú skúsenosti s trhom práce v celej EÚ,
  • napomáha občanom EÚ, aby sa mohli presúvať medzi krajinami a systémami aj so svojimi kvalifikáciami,
  • pomáha krajinám EÚ reformovať ich poskytovanie učňovskej prípravy,
  • pomáha európskym, národným a regionálnym tvorcom politík prijímať informované rozhodnutia o poskytovaní odborného vzdelávania a prípravy.

Ďalšie informácie

Publikácie

Podujatia

Aktuality

Tlačové správy

Údaje o jednotlivých krajinách

Kontakt

Meno/Názov
Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
Webové sídlo
http://www.cedefop.europa.eu/sk
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+30 2310 490 111
Faxové číslo
+30 2310 490 049
Poštová adresa
Europe 123, 57001 Solún (Pylea), Grécko
Sociálne médiá