Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
European Union
Decentralizovaná agentúra

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

logo of CEDEFOP

Prehľad

 • Úloha: Cedefop poskytuje údaje, z ktorých vychádza politika EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
 • Úradujúci riaditeľ: Mara Brugia
 • Rok zriadenia: 1975
 • Počet zamestnancov: 98
 • Sídlo: Solún (Grécko)
 • Webové sídlo: Cedefop

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) pomáha rozvíjať a vykonávať politiky odbornej prípravy EÚ. Monitoruje vývoj na trhu práce a pomáha Európskej komisii, členským štátom EÚ, organizáciám zamestnávateľov a odborom zosúladiť poskytovanie odbornej prípravy s potrebami trhu práce.

Úlohy

Cedefop je organizácia EÚ, ktorá združuje tvorcov politík, organizácie zamestnávateľov a odbory, inštitúcie odbornej prípravy, učiteľov a školiteľov, ako aj študentov všetkých vekových kategórii – inými slovami, všetky zainteresované strany podieľajúce sa na odbornom vzdelávaní a príprave.

Agentúra Cedefop pôsobí na križovatke medzi vzdelávacími systémami a svetom práce ako fórum, ktoré umožňuje zainteresovaným organizáciám výmenu názorov a diskusie na tému zlepšovania odborného vzdelávania a prípravy v Európe. Cedefop poskytuje svoje odborné poznatky politickým organizáciám, ako aj zástupcom zamestnancov a zamestnávateľov v členských štátoch EÚ s cieľom pomôcť im vytvárať vzdelávacie a pracovné príležitosti.

Kto má z činnosti osoh

Činnosť agentúry Cedefop:

 • pomáha mladým ľuďom prejsť zo školy na trh práce,
 • pomáha osobám s predčasne ukončenou školskou dochádzkou vrátiť sa do vzdelávacieho procesu,
 • pomáha nezamestnaným alebo podzamestnaným dospelým vrátiť sa do vzdelávacieho procesu a znova naštartovať svoju kariéru,
 • poskytuje zamestnancov v oblasti profesijnej orientácie a poradenstva s celoeurópskou perspektívou,
 • napomáha občanom EÚ, aby sa mohli pohybovať medzi krajinami a systémami, pričom sa ich kvalifikácia uzná v nových krajinách,
 • pomáha krajinám EÚ reformovať ich poskytovanie učňovskej prípravy,
 • pomáha európskym, národným a regionálnym tvorcom politík prijímať informované rozhodnutia o poskytovaní odborného vzdelávania a prípravy.

Klikni tiež na...

Publikácie

Podujatia

Aktuality

Tlačové správy

Informácie podľa krajín

Kontakt

Meno/Názov
Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
Webové sídlo
http://www.cedefop.europa.eu/sk
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+30 2310 490 111
Faxové číslo
+30 2310 490 049
Poštová adresa
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Grécko
Sociálne médiá