Skip to main content
Decentralizirana agencija

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

logo of CEDEFOP

Pregled

 • Vloga: Agencija zagotavlja podatke, ki so podlaga za pripravo politik poklicnega izobraževanja in usposabljanja v EU.
 • Vršilka dolžnosti direktorja: Mara Brugia
 • Ustanovitev: 1975
 • Število zaposlenih: 98
 • Sedež: Solun (Grčija)
 • Spletišče: Cedefop

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) pomaga razvijati in izvajati politike EU o poklicnem usposabljanju. Spremlja trende na trgu dela ter Evropski komisiji, državam EU, organizacijam delodajalcev in sindikatom pomaga pri usklajevanju ponudbe usposabljanja s potrebami na trgu dela.

Naloge

Cedefop je organizacija EU, ki povezuje vse udeležence v procesu poklicnega izobraževanja in usposabljanja – snovalce politik, organizacije delodajalcev in sindikate, izobraževalne ustanove, učitelje in voditelje usposabljanja, in učence vseh starosti.

Agencija deluje na stičišču izobraževalnih sistemov in trga dela ter predstavlja forum, na katerem lahko zainteresirane organizacije izmenjujejo ideje in razpravljajo o najboljših metodah za izboljšanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Svoje strokovno znanje izmenjuje s političnimi organizacijami in socialnimi partnerji v državah EU ter jim pomaga zagotavljati priložnosti za učenje in delo.

Koristi

Delo agencije:

 • pomaga mladim pri prehodu iz izobraževanja na trg dela,
 • pomaga osipnikom pri ponovnemu vključevanju v izobraževanje in usposabljanje,
 • pomaga brezposelnim in podzaposlenim odraslim, da se vrnejo v izobraževanje in se poklicno preusmerijo,
 • zagotavlja vseevropsko dimenzijo službam za poklicno usmerjanje in svetovanje,
 • pomaga državljanom EU, da pri selitvi med državami in izobraževalnimi sistemi lahko prenesejo tudi svoje kvalifikacije,
 • pomaga državam EU pri reformi programov vajeništva,
 • pomaga evropskim, nacionalnim in regionalnim snovalcem politik, da sprejemajo ozaveščene odločitve o poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Glej tudi

Publikacije

Dogodki

Novice

Sporočila za medije

Podatki za posamezno državo

Kontakt

Ime
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
Spletna stran
http://www.cedefop.europa.eu/sl
E-pošta
Telefonska številka
+30 2310 490 111
Številko telefaksa
+30 2310 490 049
Poštni naslov
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Grčija
Družbeni mediji