Skip to main content
Decentraliserad byrå

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

logo of CEDEFOP

Översikt

 • Uppgift: Tillhandahålla data som ligger till grund för yrkesutbildningspolitiken i EU
 • Tillförordnad direktör: Mara Brugia
 • Inrättad: 1975
 • Antal anställda: 98
 • Plats: Thessaloniki (Grekland)
 • Webbplats: Cedefop

Cedefop bidrar till att utveckla och genomföra EU:s yrkesutbildningspolitik. Byrån övervakar tendenser på arbetsmarknaden och hjälper EU-kommissionen, medlemsländerna, arbetsgivarorganisationer och fackföreningar att anpassa utbildningsutbudet till arbetsmarknadens behov.

Verksamhet

Cedefop sammanför politiker, arbetsgivarföreningar, fackföreningar, utbildningsinstitutioner och lärare och elever i alla åldrar – helt enkelt alla som har ett intresse av yrkesutbildning.

I skärningspunkten mellan olika utbildningssystem och arbetslivet fungerar Cedefop som ett forum där berörda organisationer delar med sig av sina idéer och diskuterar hur man kan förbättra yrkesutbildningen i Europa. Cedefop delar med sig av sakkunskap till politiska organisationer och EU-ländernas arbetsgivare och arbetstagare för att hjälpa dem att skapa utbildnings- och arbetsmöjligheter.

Målgrupper

Cedefops arbete

 • hjälper unga människor att få jobb efter utbildningen
 • hjälper de som har hoppat av skolan att börja studera igen
 • hjälper arbetslösa eller undersysselsatta att återvända till studier och byta yrkesinriktning
 • ger rådgivare och vägledare ett EU-perspektiv
 • hjälper EU-medborgare att ”ta med sig sina kvalifikationer” när de flyttar mellan länder och olika system
 • hjälper EU-länder att bredda utbudet av lärlingsplatser
 • hjälper europeiska, nationella och lokala beslutsfattare att fatta välinformerade beslut om yrkesutbildning.

Se också

Publikationer

Evenemang

Nyheter

Pressmeddelanden

Landsspecifika uppgifter

Kontakt

Namn
Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Webbplats
E-post
Telefon
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049
Postadress
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Grekland
Sociala medier