Skip to main content
Decentralizuota agentūra

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

Logo of European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)

Apžvalga

  • Vaidmuo: Europos ir tarptautinio lygmens teisėsaugos mokymas
  • Vykdomasis direktorius: Dr. h. c. Detlefas Schröderis
  • Įsteigta: 2005 m.
  • Darbuotojų skaičius: 60
  • Vieta: Budapeštas (Vengrija)
  • Interneto svetainė:CEPOL

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) yra Europos Sąjungos agentūra, kuri rengia, įgyvendina ir organizuoja policijos ir kitų teisėsaugos pareigūnų mokymą.

Veikla

Agentūra:    

  • rengia policijos ir kitų teisėsaugos pareigūnų mokymą,
  • pasitelkusi mokymą ir žinių sklaidą didina ES saugumą,
  • kuria mokymo tinklus.

CEPOL siūlo novatoriškus, pažangius mokymo kursus. Į savo mokymo programas agentūra įtraukia naujausius mokslinių tyrimų ir technologijų srities laimėjimus ir žinias ir stiprina policijos tarnybų bendradarbiavimą.

Dabartinės jo atsakomybės sritys:

Nauda

Padėdama ES šalių ir kai kurių ES nepriklausančių šalių policijos pareigūnamsbendradarbiauti sprendžiant klausimus, susijusius su ES saugumo prioritetais, visų pirma kovos su organizuotu ir sunkių formų nusikalstamumu ES politikos ciklu, ir keistis šios srities žiniomis, agentūra CEPOL padeda užtikrinti Europos saugumą.

CEPOL tikslas – tapti pasaulinio lygio teisėsaugos mokymo centru ir skatinti pokyčius šioje srityje.

Papildoma informacija

Švietimas ir mokymas

Mokslas ir moksliniai tyrimai

Partneriai ir suinteresuotosios šalys

Naujienos

Leidiniai

Laisvos darbo vietos

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
Interneto svetainė
https://www.cepol.europa.eu/lt/
E. paštas
Pašto adresas
Budapest, Pf.314, 1903, Vengrija
Socialiniai tinklai