Skip to main content
EU:n toimielinten keskinäinen palvelu

EU:n toimielinten, elinten ja virastojen tietotekniikan kriisiryhmä (CERT-EU)

Computer Emergency Response Team for the EU institutions, bodies and agencies - Logo

Perustiedot

  • Tehtävä: Edistää kaikkien EU:n toimielinten, elinten ja virastojen tieto- ja viestintäteknisen infrastruktuurin turvallisuutta
  • Johtaja: Saâd Kadhi
  • Yhteistyökumppanit: EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden tietotekniikan kriisiryhmät, kansainväliset organisaatiot ja foorumit, tietotekniikan turvallisuuteen erikoistuneet yritykset
  • Perustettu: 2011
  • Henkilökunnan määrä: 45
  • Toimipaikka: Bryssel
  • Verkkosivusto:CERT-EU

Tehtävät

CERT-EU koostuu EU:n toimielinten ja elinten tietotekniikan turvallisuuden asiantuntijatiimistä. Se kerää, hallinnoi, analysoi ja jakaa EU:n toimielinten, elinten ja virastojen kanssa tietoja turvallisuusluokittelemattomiin tieto- ja viestintäteknisiin infrastruktuureihin kohdistuvista uhkista, niiden haavoittuvuuksista ja niihin liittyneistä poikkeamista. Se myös koordinoi poikkeamien käsittelyä toimielinten välisellä ja sisäisellä tasolla esimerkiksi toimittamalla erikoistunutta operatiivista apua ja koordinoimalla sitä.

Hyötyjät

CERT-EU:n työstä hyötyvät EU:n toimielimet, elimet ja virastot. CERT-EU tarjoaa erilaisia palveluja kyberhyökkäysten torjumiseksi ja havaitsemiseksi sekä niiden vaikutusten lieventämiseksi. Se tukee kaikkia EU:n toimielimiä, elimiä ja virastoja jakamalla tietoa uhkista ja haavoittuvuuksista, jotka voivat vaikuttaa niiden tieto- ja viestintäteknisiin infrastruktuureihin, auttaa suojautumaan niiltä ja tekemään korjaavia toimenpiteitä.

CERT-EU tekee yhteistyötä tietotekniikan kansallisten kriisiryhmien (sekä EU-maissa että EU:n ulkopuolisissa maissa) ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa, mikä parantaa tiedonvaihtoa maailmanlaajuisesti.

Lisätietoa

CERT-EU:n muistiot ja katsaukset

CERT-EU:n tiedotuskartta

Tuoreimmat tietoverkkoturvallisuusuutiset

Yhteydenotot

Nimi
EU:n toimielinten, elinten ja virastojen tietotekniikan kriisiryhmä
Verkkosivusto
https://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
Sähköposti
Puhelinnumero
+32 (0) 2 299 00 05
Postiosoite
Rue de la Loi 107, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgia
Sosiaalinen media