Skip to main content
ES tarpinstitucinė tarnyba

Europos institucijų, įstaigų ir agentūrų kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba (CERT-EU)

Computer Emergency Response Team for the EU institutions, bodies and agencies - Logo

Apžvalga

  • Vaidmuo: padeda užtikrinti didesnį visų ES institucijų, įstaigų ir agentūrų IRT infrastruktūros saugumą
  • Vadovas: Saâd Kadhi
  • Partneriai (jei taikoma): kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos ES šalyse ir ES nepriklausančiose šalyse, tarptautinės organizacijos ir forumai, specializuotos IT saugumo bendrovės
  • Įsteigta 2011 m.
  • Darbuotojų skaičius: 45
  • Vieta: Briuselis
  • Svetainė:CERT-EU

Veikla

CERT-EU sudaro ES institucijų ir įstaigų IT saugumo ekspertų grupė. Ji renka, valdo ir analizuoja informaciją apie grėsmes, pažeidžiamumą ir incidentus, susijusius su neįslaptinta IRT infrastruktūra, ir dalijasi ta informacija su ES institucijomis, įstaigomis ir agentūromis. Ji taip pat koordinuoja reagavimą į incidentus tarpinstituciniu ir instituciniu lygmenimis, pavyzdžiui, teikia specializuotą operatyvinę pagalbą ir koordinuoja jos teikimą.

Kam tai naudinga?

CERT-EU veikla naudinga ES institucijoms, įstaigoms ir agentūroms. CERT-EU teikia įvairias specializuotas paslaugas, kuriomis siekiama užkirsti kelią kibernetiniams išpuoliams, juos nustatyti, sušvelninti jų poveikį ir į juos reaguoti. Tarnyba remia visas ES institucijas, įstaigas ir agentūras dalydamasi informacija apie grėsmes ir pažeidžiamumą, kurie gali turėti įtakos jų IRT infrastruktūrai, ir teikdama apsaugos arba taisomąsias priemones.

CERT-EU bendradarbiauja su nacionalinėmis kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybomis (ir ES šalyse, ir ES nepriklausančiose šalyse) ir tarptautiniais partneriais, o tai padeda gerinti keitimąsi informacija ES ir už jos ribų.

Daugiau informacijos

CERT-EU informaciniai pranešimai

CERT-EU „Big Screen“ žemėlapis

Kibernetinio saugumo naujienos

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos institucijų, įstaigų ir agentūrų kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba
Interneto svetainė
https://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
E. paštas
Telefono numeris
+32 (0) 2 299 00 05
Pašto adresas
Rue de la Loi 107, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgija
Socialiniai tinklai