Skip to main content
ES starpiestāžu dienests

ES iestāžu, struktūru un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienība (CERT-EU)

Computer Emergency Response Team for the EU institutions, bodies and agencies - Logo

Pārskats

  • Uzdevums: padarīt drošāku visu ES iestāžu, struktūru un aģentūru IKT infrastruktūru
  • Vadītājs:Saâd Kadhi
  • Partneri (attiecīgā gadījumā): datorapdraudējumu reaģēšanas vienības ES valstīs un trešās valstīs, starptautiskas organizācijas un forumi, specializēti IT drošības uzņēmumi
  • Dibināšanas gads: 2011
  • Darbinieku skaits: 45
  • Atrašanās vieta: Brisele
  • Tīmekļvietne:CERT-EU

Ko CERT dara?

CERT-EU sastāvā ir ES iestāžu un struktūru IT drošības ekspertu grupa. Vienība vāc, pārvalda un analizē, kā arī sniedz ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām informāciju, kas attiecas uz apdraudējumiem, ievainojamību un incidentiem, kuri saistīti ar neklasificētu IKT infrastruktūru. Tā arī koordinē reaģēšanu uz incidentiem starpiestāžu un iestāžu līmenī, piemēram, sniedzot specializētu operatīvu palīdzību vai koordinējot to.

Kas ir ieguvēji?

CERT-EU darbs dod labumu visām ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām. CERT-EU piedāvā dažādus specifiskus pakalpojumus, kuru mērķis ir nepieļaut un atklāt kiberuzbrukumus, kā arī mazināt to ietekmi un reaģēt uz tiem. Tā sniedz atbalstu, apmainoties ar informāciju par apdraudējumiem un vājajām vietām, kas var ietekmēt ES iestāžu, struktūru un aģentūru IKT infrastruktūru, kā arī veicot aizsardzības vai novēršanas pasākumus.

CERT-EU sadarbojas ar valstu datorapdraudējumu reaģēšanas vienībām (gan ES valstīs, gan trešās valstīs) un starptautiskajiem partneriem, kas palīdz uzlabot informācijas apmaiņu ES un ārpus tās.

Papildinformācija

CERT-EU informatīvie paziņojumi un brīfingi

CERT-EU lielā ekrānkarte

Jaunākās ziņas par kiberdrošību

Kontaktinformācija

Nosaukums
ES iestāžu, struktūru un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienība
Tīmekļvietne
https://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
E-pasts
Tālruņa numurs
+32 (0) 2 299 00 05
Pasta adrese
Rue de la Loi 107, 1000 Brisele, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi