Skip to main content
Servizz interistituzzjonali tal-UE

Skwadra ta’ Rispons f’Emerġenza relatata mal-Kompjuters għall-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE (CERT-UE)

Computer Emergency Response Team for the EU institutions, bodies and agencies - Logo

Ħarsa ġenerali

  • Rwol: Tgħin biex l-infrastruttura tal-ICT tal-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji kollha tal-UE ssir aktar sigura
  • Kap: Saâd Kadhi
  • Sħab (jekk applikabbli): CERTs f’pajjiżi tal-UE u mhux tal-UE, organizzazzjonijiet u fora internazzjonali, kumpaniji speċjalizzati tas-sigurtà tal-IT
  • Stabbilita fi: 2011
  • Numru ta’ staff: 45
  • Post: Brussell
  • Sit web:CERT-UE

X’tagħmel

Is-CERT-UE hija magħmula minn tim ta’ esperti tas-sigurtà tal-IT mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE. Hija tiġbor, timmaniġġja, tanalizza u tikkondividi informazzjoni mal-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE dwar theddid, vulnerabbiltajiet u inċidenti relatati ma’ infrastruttura tal-ICT mhux klassifikata. Tikkoordina wkoll ir-reazzjonijiet għall-inċidenti fil-livell istituzzjonali u interistituzzjonali, pereżempju, billi tipprovdi jew tikkoordina l-għoti ta’ assistenza operazzjonali speċjalizzata.

Min jibbenefika?

L-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE jibbenefikaw mill-ħidma tas-CERT-UE. Is-CERT-UE toffri diversi servizzi speċifiċi mmirati lejn il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, il-mitigazzjoni u r-rispons għal attakki ċibernetiċi. Hija tappoġġja l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji kollha tal-UE billi taqsam informazzjoni dwar theddid u vulnerabbiltajiet li jistgħu jaffettwaw l-infrastruttura tal-ICT tagħhom u billi tipprovdi miżuri protettivi jew ta’ rimedju.

Is-CERT-UE tikkoopera mas-CERTs nazzjonali (kemm f’pajjiżi tal-UE kif ukoll f’pajjiżi mhux tal-UE) u sħab internazzjonali, li jgħin biex jitjieb il-livell ta’ skambju ta’ informazzjoni fl-UE u lil hinn minnha.

Aktar Informazzjoni

Memos u briefs tas-CERT-UE

Mappa tal-Iskrin Kbira tas-CERT-UE

L-aħħar aħbarijiet dwar iċ-ċibersigurtà

Kuntatt

Isem
Skwadra ta’ Rispons f’Emerġenza relatata mal-Kompjuters għall-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE
Sit web
https://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
Email
Numru tat-telefown
+32 (0) 2 299 00 05
Indirizz postali
Rue de la Loi 107, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
Media soċjali