Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Medziinštitucionálna služba EÚ

Tím reakcie na núdzové počítačové situácie v európskych inštitúciách, orgánoch a agentúrach (CERT-EU)

Computer Emergency Response Team for the EU institutions, bodies and agencies - Logo

Prehľad

  • Úloha: pomáhať zvyšovať bezpečnosť infraštruktúry IKT vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ
  • Vedúci: Saâd Kadhi
  • Partneri (v relevantných prípadoch): tímy CERT v krajinách EÚ aj tretích štátoch, medzinárodné organizácie a fóra, špecializované spoločnosti v oblasti bezpečnosti IT
  • Rok zriadenia: 2011
  • Počet zamestnancov: 45
  • Sídlo: Brusel
  • Webové sídlo:CERT-EU

Úlohy

CERT-EU pozostáva z tímu odborníkov na bezpečnosť IT z inštitúcií a orgánov EÚ. Zhromažďuje, riadi, analyzuje a vymieňa si informácie s inštitúciami, orgánmi a agentúrami EÚ o hrozbách, zraniteľných miestach a incidentoch súvisiacich s neutajovanou IKT infraštruktúrou. Koordinuje aj reakcie na incidenty na medziinštitucionálnej a inštitucionálnej úrovni, napríklad poskytovaním špecializovanej operačnej pomoci, prípadne koordinovaním takejto pomoci.

Kto má z činnosti osoh

Prácu tímu CERT-EÚ využívajú inštitúcie, orgány a agentúry EÚ. CERT-EU ponúka rôzne špecifické služby zamerané na prevenciu kybernetických útokov, ich odhaľovanie, zmierňovanie a reakciu na ne. Pomáha všetkým inštitúciám, orgánom a agentúram EÚ tým, že informuje o hrozbách a zraniteľných miestach, ktoré môžu postihnúť ich IKT infraštruktúru, a zabezpečuje ochranné alebo nápravné opatrenia.

CERT-EU spolupracuje s vnútroštátnymi tímami CERT (v krajinách EÚ aj tretích štátoch) a medzinárodnými partnermi, čím pomáha zlepšovať úroveň výmeny informácií v EÚ aj mimo nej.

Klikni tiež na...

Oznamy a hlásenia CERT-EU

Veľká mapa CERT-EU

Najnovšie správy o kybernetickej bezpečnosti

Kontakt

Meno/Názov
Tím reakcie na núdzové počítačové situácie v európskych inštitúciách, orgánoch a agentúrach
Webové sídlo
https://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+32 (0) 2 299 00 05
Poštová adresa
Rue de la Loi 107, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgicko
Sociálne médiá