Skip to main content
Společný podnik EU

Společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství (CBE JU)

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)

Shrnutí

 • Úloha: financování projektů rozvoje konkurenceschopného průmyslu založeného na biotechnologiích v Evropě.
 • Výkonný ředitel: Philippe Mengal
 • Členové nebo partneři: EU (zastoupená Evropskou komisí) a Konsorcium v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích
 • Rok zřízení: 2021
 • Počet zaměstnanců: 29
 • Sídlo: Brusel (Belgie)
 • Internetové stránky: Společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství

Společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství představuje partnerství veřejného a soukromého sektoru v hodnotě 2 miliard EUR, a to mezi EU a Konsorciem v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích (BIC).

Náplň činnosti

Hlavním cílem společného podniku CBE je:

 • urychlit inovační proces a rozvíjet tak nová řešení založená na biotechnologiích
 • urychlit uvádění stávajících vyspělých a nových řešení založených na biotechnologiích na trh
 • zajistit vysokou úroveň environmentální výkonnosti průmyslových systémů založených na biotechnologiích

Toto partnerství má pak konkrétně financovat evropské projekty zaměřené na:

 • podporu výzkumu a inovací v oblasti udržitelných řešení založených na biotechnologiích
 • snižování rizikovosti investování do oběhových biotechnologických výrobních závodů
 • řešení technologických, regulačních a tržních problémů, kterým biohospodářství čelí
 • posílení spolupráce mezi všemi subjekty biohospodářství
 • zapojení většího počtu zainteresovaných stran v rámci hodnotových řetězců

Společný podnik CBE staví na úspěchu svého předchůdce, společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI JU):

Kdo má z činnosti společného podniku prospěch?

Přechod od neobnovitelných fosilních materiálů a surovin k obnovitelným zdrojům je pro EU naprosto klíčový, pokud chce dosáhnout cílů v oblasti klimatu, které si stanovila v Zelené dohodě pro Evropu. Dosáhnout této transformace je i cílem společného podniku CBE, který tak chce učinit prostřednictvím výzkumu procesů oběhového hospodářství založených na surovinách, jako jsou například rostliny a další obnovitelné zemědělské, mořské a lesnické suroviny.

V tomto ohledu hraje zásadní roli silný a konkurenceschopný průmysl, který efektivně využívá zdroje a je založený na biotechnologiích. Produkcí obnovitelných výrobků a materiálů z odpadu a biomasy inovativním, udržitelným a oběhovým způsobem tak mohou podniky významně přispět k dosažení cíle klimatické neutrality do roku 2050 a zároveň zajistit tvorbu pracovních míst a hospodářský rozvoj v regionech v celé Evropě.

Společný podnik CBE má umožnit spolupráci různých skupin subjektů z odvětví založeném na biotechnologiích, ať už jde o zemědělce nebo výzkumné instituce, s cílem řešit technologické, regulační i tržní problémy, jimž toto odvětví čelí. Společný podnik funguje na principu kombinace veřejného a soukromého financování, kterým se mají stimulovat inovace a uvádění nových řešení na trh. Tím se zároveň zajistí vhodné prostředí pro budoucí investice.

Kontakt

Jméno/Název
Společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství (CBE JU)
Internetové stránky
https://www.cbe.europa.eu
Poštovní adresa
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgie
Sociální média