Skip to main content
EU’s fællesforetagende

Fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa (CBE JU)

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)

Overblik

 • Rolle: Finansiering af projekter, der fremmer konkurrencedygtige cirkulære biobaserede industrier i Europa.
 • Administrerende direktør: Philippe Mengal
 • Medlemmer/partnere: EU (repræsenteret ved Europa-Kommissionen) og Bio-based Industries Consortium
 • Oprettet i: 2021
 • Antal medarbejdere: 29
 • Sted: Bruxelles (Belgien)
 • Websted: Fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa

Fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa er et offentligt-privat partnerskab mellem EU og Bio-based Industries Consortium (BIC) og har et budget på 2 milliarder euro.

Hvad laver fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa?

De vigtigste mål for fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa er at:

 • fremskynde innovationsprocessen og udvikle nye biobaserede løsninger
 • fremskynde markedsudbredelsen af eksisterende modne og nye biobaserede løsninger
 • sikre et højt miljøpræstationsniveau for biobaserede industrisystemer.

Konkret finansierer partnerskabet projekter i hele Europa, der har til formål at:

 • støtte forskning og innovation inden for bæredygtige biobaserede løsninger
 • mindske risikoen ved at investere i cirkulære biobaserede produktionsanlæg
 • tackle de teknologiske, lovgivningsmæssige og markedsmæssige udfordringer, som bioøkonomien står over for
 • styrke samarbejdet mellem alle grupper i bioøkonomisektoren
 • samarbejde med flere interessenter langs værdikæderne.

Fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa bygger på succesen fra dets forgænger, fællesforetagendet for biobaserede industrier (fællesforetagendet BBI):

Hvem har gavn af det?

Et skift fra ikkevedvarende fossile råstoffer og mineraler er afgørende, hvis EU skal nå sine klimamål som fastsat i den europæiske grønne pagt. Det europæiske partnerskab om et cirkulært biobaseret Europa sigter mod at opnå dette gennem forskning i cirkulære produktionsprocesser, der er baseret på råstoffer såsom planter og andre vedvarende landbrugs-, hav- og skovbrugsmaterialer.

Stærke, ressourceeffektive og konkurrencedygtige biobaserede industrier er vigtige, hvis vi skal gennemføre dette. Produktion af vedvarende produkter og materialer fra affald og biomasse på en innovativ, bæredygtig og cirkulær måde kan bidrage væsentligt til at nå målet om klimaneutralitet (nettonulemission af drivhusgasser) inden 2050 og samtidig skabe arbejdspladser og økonomisk vækst i regioner over hele Europa.

Formålet med det europæiske partnerskab om et cirkulært biobaseret Europa er at samle forskellige grupper fra biobaserede industrier, fra landbrugere til forskere, for at løse de teknologiske, lovgivningsmæssige og markedsmæssige udfordringer, som sektoren står over for. Dets offentlige-private finansieringsordning fremmer innovation og markedsudbredelse og baner vejen for fremtidige investeringer.

Kontakt

Navn
Fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa (CBE JU)
Websted
https://www.cbe.europa.eu
Postadresse
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles, Belgien
Sociale medier