Skip to main content
ELi ühisettevõte

Bioressursipõhise Ringmajandusega Euroopa Ühisettevõte (BRE ühisettevõte)

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)

Ülevaade

 • Ülesanne: rahastada projekte, millega edendatakse konkurentsivõimelisi bioressursipõhise ringmajandusega tööstusharusid Euroopas.
 • Tegevdirektor: Philippe Mengal
 • Liikmed või partnerid: EL (keda esindab Euroopa Komisjon) ja biotoorainel põhinevate tööstusharude konsortsium
 • Asutatud: aastal 2021
 • Töötajate arv: 29
 • Asukoht: Brüssel (Belgia)
 • Veebisait: Bioressursipõhise ringmajandusega Euroopa Ühisettevõte

Bioressursipõhise Ringmajandusega Euroopa Ühisettevõte (BRE ühisettevõte) on kahe miljardi euro suurune avaliku ja erasektori partnerlus, mille osalised on Euroopa Liit ja biotoorainel põhinevate tööstusharude konsortsium (BTK).

Ühisettevõtte tegevus

BRE ühisettevõtte peamised eesmärgid on:

 • kiirendada innovatsiooni, töötades välja uudseid bioressursipõhiseid lahendusi,
 • kiirendada olemasolevate küpsete ja uudsete bioressursipõhiste lahenduste kasutuselevõttu turul,
 • tagada bioressursipõhiste tööstussüsteemide hea keskkonnatoime.

Konkreetselt rahastatakse partnerluse alusel kogu Euroopas projekte, mille eesmärk on:

 • toetada kestlike bioressursipõhiste lahendustega seotud teadusuuringuid ja innovatsiooni,
 • vähendada riske, mis võivad tekkida bioressursipõhise ringmajandusega tootmisettevõtetesse investeerimisel,
 • lahendada biomajandusega seotud tehnoloogilisi, regulatiivseid ja turuprobleeme,
 • tugevdada kõigi biomajanduse sektoris tegutsevate rühmade koostööd,
 • teha koostööd rohkemate sidusrühmadega kõigis väärtusahelates.

BRE ühisettevõte tugineb edule, mida saavutas tema eelkäija, biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT ühisettevõte):

Kellele toob ühisettevõtte tegevus kasu?

Üleminek taastumatute fossiilsete toorainete ja mineraalide kasutamiselt on oluline, et EL saaks saavutada talle Euroopa rohelises kokkuleppes seatud kliimaeesmärgid. BRE ühisettevõtte eesmärk seda toetada, uurides ringmajanduse tootmisprotsesse, mis põhinevad sellistel toorainetel nagu taimed ning muud põllumajanduse, merenduse ja metsandusega seotud taastuvad materjalid.

Selleks on tähtsal kohal tugevad, ressursitõhusad ja konkurentsivõimelised biotoorainel põhinevad tööstusharud. Tootes jäätmetest ja biomassist uuenduslikult, kestlikult ja ringluspõhimõtteid järgides taastuvaid tooteid ja materjale, saavad need tööstusharud aidata palju kaasa kliimaneutraalsuse (netonullheite) eesmärgi saavutamisele 2050. aastaks ning ühtlasi luua töökohti ja soodustada majanduskasvu Euroopa piirkondades.

BRE ühisettevõtte ülesanne on koondada mitmesuguseid biotoorainel põhinevates tööstusharudes tegutsevaid rühmi, näiteks põllumajandusettevõtjaid ja teadlasi, et lahendada sektoriga seotud tehnoloogilisi, regulatiivseid ja turuprobleeme. Ühisettevõtte avaliku ja erasektori poolsel rahastusel põhinev rahastamissüsteem soodustab innovatsiooni ja lahenduste turuletoomist ning ka tulevasi investeeringuid.

Kontaktandmed

Nimi
Bioressursipõhise Ringmajandusega Euroopa Ühisettevõte (BRE ühisettevõte)
Veebisait
https://www.cbe.europa.eu
Postiaadress
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Brüssel, Belgia
Sotsiaalmeedia