Skip to main content
EU:n yhteisyritys

Euroopan kiertotaloutta ja biopohjaisia ratkaisuja edistävä yhteisyritys (CBE-yhteisyritys)

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)

Perustiedot

 • Tehtävä: Rahoittaa projekteja, joissa edistetään kilpailukykyistä kiertobiotaloutta Euroopassa.
 • Toimitusjohtaja: Philippe Mengal
 • Jäsenet tai yhteistyökumppanit: EU ja Bio-based Industries Consortium (BIC).
 • Perustettu: 2021
 • Henkilöstömäärä: 29
 • Toimipaikka: Bryssel (Belgia)
 • Verkkosivusto: Euroopan kiertotaloutta ja biopohjaisia ratkaisuja edistävä yhteisyritys

Euroopan kiertotaloutta ja biopohjaisia ratkaisuja edistävä yhteisyritys (CBE-yhteisyritys) on 2 miljardin euron julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushanke, jonka osakkaat ovat EU ja Bio-based Industries Consortium (BIC).

Tehtävät

CBE-yhteisyrityksen keskeisinä tavoitteina on

 • vauhdittaa innovointiprosessien ja uusien biopohjaisten ratkaisujen kehittämistä
 • nopeuttaa olemassa olevien kypsien ja uusien biopohjaisten ratkaisujen markkinoille saattamista
 • varmistaa biopohjaisten teollisuusjärjestelmien korkeatasoinen ympäristötehokkuus

Käytännössä se rahoittaa Euroopassa hankkeita, joiden tavoitteena on

 • tukea kestävien biopohjaisten ratkaisujen tutkimusta ja innovointia
 • vähentää kiertobiotalouden tuotantolaitoksiin tehtävien investointien riskejä
 • vastata biotalouden teknologiaan, sääntelyyn ja markkinoihin liittyviin haasteisiin
 • lujittaa biotalousalan ryhmien välistä yhteistyötä
 • luoda yhteyksiä useampiin sidosryhmiin arvoketjuissa

CBE-yhteisyrityksen edeltäjä oli biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI-yhteisyritys):

Hyötyjät

EU on määritellyt ilmastotavoitteensa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa, ja niiden saavuttaminen edellyttää uusiutumattomien fossiilisten raaka-aineiden ja mineraalien käytöstä luopumista. CBE-yhteisyritys pyrkii tähän tukemalla tutkimusta kasvipohjaisten ja muiden uusiutuvien maa- ja metsätalous- sekä vesiviljelypohjaisten raaka-aineiden käytöstä kiertotalouden tuotantoprosesseissa.

Vahvat, resurssitehokkaat ja kilpailukykyiset biopohjaiset teollisuudenalat ovat tämän suhteen tärkeitä toimijoita. Tuottamalla uusiutuvia tuotteita ja materiaaleja jätteistä ja biomassasta innovatiivisella, kestävällä ja kiertotalouden mukaisella tavalla ne voivat edistää merkittävästi EU:n ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. Samalla ne luovat työpaikkoja ja talouskasvua kaikkialla Euroopassa.

CBE-yhteisyrityksen rooli on tuoda yhteen eri ryhmiä biopohjaisilta teollisuudenaloilta, aina viljelijöistä tutkijoihin, ratkomaan biotalouden teknologiaan, sääntelyyn ja markkinoihin liittyviä haasteita. Sen julkisen ja yksityisen sektorin yhdistävä rahoitusmalli lisää innovointia ja tuotteiden markkinoille saattamista ja tasoittaa tietä tuleville investoinneille.

Yhteydenotot

Nimi
Euroopan kiertotaloutta ja biopohjaisia ratkaisuja edistävä yhteisyritys (CBE-yhteisyritys)
Verkkosivusto
https://www.cbe.europa.eu
Postiosoite
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgia
Sosiaalinen media