Skip to main content
ES kopuzņēmums

Kopuzņēmums “Apritīga biobāzēta Eiropa” (CBE JU)

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)

Pārskats

 • Uzdevums: finansēt projektus, kas veicina konkurētspējīgu biobāzētu rūpniecību Eiropā.
 • Izpilddirektors: Philips Mengals
 • Locekļi vai partneri: ES (ko pārstāv Eiropas Komisija) un Biorūpniecības konsorcijs
 • Izveides gads: 2021
 • Darbinieku skaits: 29
 • Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija)
 • Tīmekļvietne: KOPUZŅĒMUMS “APRITĪGA BIOBĀZĒTA EIROPA”

Kopuzņēmums “Apritīga biobāzēta Eiropa” (CBE JU) ir publiskā un privātā sektora partnerība starp ES un Biorūpniecības konsorciju (BIC), un tā budžets ir 2 miljardi eiro.

Darbības

Šī kopuzņēmuma galvenie mērķi ir šādi:

 • paātrināt inovācijas procesu, izstrādājot jaunus biobāzētus risinājumus;
 • paātrināt esošu un apstiprinātu un jaunu biobāzētu risinājumu ieviešanu tirgū;
 • nodrošināt biobāzētu rūpniecisko sistēmu augsta līmeņa vidisko sniegumu.

Partnerības ietvaros visā Eiropā tiek finansēti projekti, kuru mērķis ir:

 • atbalstīt pētniecību un inovāciju ilgtspējīgu biobāzētu risinājumu jomā;
 • samazināt riskus, kas saistīti ar investīcijām apritīgās biobāzētās ražotnēs;
 • risināt tehnoloģiskās, regulatīvās un komerciālās problēmas, ar ko saskaras bioekonomika;
 • stiprināt sadarbību starp visām bioekonomikas nozares grupām;
 • paplašināt sadarbību ar ieinteresētajām personām visā vērtību ķēdē.

Kopuzņēmums “Apritīga biobāzēta Eiropa” (CBE JU) balstās uz panākumiem, ko guvis tā priekšgājējs, biorūpniecības kopuzņēmums (BBI JU):

Ieguvēji

Pāreja no neatjaunojamām fosilajām izejvielām un minerālresursiem ir izšķiroši svarīga, lai ES varētu sasniegt savus mērķus klimata jomā, kas noteikti Eiropas zaļajā kursā. Kopuzņēmums tiecas sasniegt šo mērķi, veicot pētījumus par apritīgu ražošanu, kuras pamatā ir tādas izejvielas kā augi un citi atjaunojami lauksaimniecības, jūras un mežsaimniecības materiāli.

Spēcīgai, resursu izmantojuma ziņā efektīvai un konkurētspējīgai biorūpniecībai ir svarīga loma šajā ziņā. Inovatīvi, ilgtspējīgi un apritīgi ražojot atjaunojamus produktus un materiālus no biomasas un atkritumiem, tā var būtiski palīdzēt klimatneitralitātes (neto nulles emisijas) mērķa sasniegšanā līdz 2050. gadam, vienlaikus radot darbvietas un ekonomikas izaugsmi reģionos visā Eiropā.

Kopuzņēmuma “Apritīga biobāzēta Eiropa” uzdevums ir apvienot dažādus biorūpniecības sektora dalībniekus, sākot ar lauksaimniekiem un beidzot ar zinātniekiem, lai atrisinātu tehnoloģiskās, regulatīvās un komerciālās problēmas, ar kurām šī nozare saskaras. Publiskais un privātais finansējums veicina inovāciju, atbalsta raitu laišanu tirgū un paver ceļu turpmākām investīcijām.

Kontaktinformācija

Nosaukums
Kopuzņēmums “Apritīga biobāzēta Eiropa” (CBE JU)
Tīmekļvietne
https://www.cbe.europa.eu
Pasta adrese
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi