Skip to main content
Skupno podjetje EU

Skupno podjetje za krožno Evropo na biološki osnovi (CBE JU)

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)

Pregled

 • Cilj: financiranje projektov, ki spodbujajo konkurenčnost evropskih krožnih industrijskih panog, ki temeljijo na rabi biomase.
 • Izvršni direktor: Philippe Mengal
 • Člani ali partnerji: EU (ki jo zastopa Evropska komisija) in konzorcij industrijskih panog, ki temeljijo na rabi biomase
 • Leto ustanovitve: 2021
 • Število zaposlenih: 29
 • Sedež: Bruselj (Belgija)
 • Spletišče: Skupno podjetje za krožno Evropo na biološki osnovi

Skupno podjetje za krožno Evropo, ki temelji na rabi biomase (Skupno podjetje CBE) je javno-zasebno partnerstvo med EU in konzorcijem industrijskih panog, ki temeljijo na rabi biomase. Podjetje razpolaga s proračunom v višini 2 milijard evrov.

Naloge

Glavni cilji Skupnega podjetja CBE:

 • pospešiti inovacije in razvoj novih rešitev na biološki osnovi
 • pospešiti uvajanje obstoječih zrelih in novih rešitev na biološki osnovi na trg
 • zagotoviti visoko raven okoljske uspešnosti industrijskih sistemov na biološki osnovi

Partnerstvo financira projekte po vsej Evropi, katerih cilj je:

 • podpiranje raziskav in inovacij na področju trajnostnih rešitev na biološki osnovi
 • zmanjšanje naložbenega tveganja v krožne proizvodne obrate na biološki osnovi
 • reševanje tehnoloških, regulativnih in tržnih izzivov, s katerimi se spopada biogospodarstvo
 • krepitev sodelovanja med vsemi deležniki v sektorju biogospodarstva
 • sodelovanje z deležniki vzdolž vrednostnih verig

Skupno podjetje CBE temelji na uspehu predhodnika, Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI JU).

Kdo ima koristi

Ključno je, da se EU odreče rabi neobnovljivih fosilnih surovin in mineralnih virov, če želi uresničiti podnebne cilje, ki so določeni v evropskem zelenem dogovoru. Skupno podjetje CBE namerava to doseči v okviru raziskav krožnih proizvodnih procesov, ki temeljijo na surovinah, kot so rastline in drugi obnovljivi kmetijski, morski in lesni materiali.

Močne, z viri gospodarne in konkurenčne industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, so pomembni akterji na tem področju. Z inovativno, trajnostno in krožno proizvodnjo obnovljivih proizvodov in materialov iz odpadkov in biomase lahko te panoge znatno prispevajo k cilju podnebne nevtralnosti (neto ničelnih emisij) do leta 2050, hkrati pa ustvarjajo nova delovna mesta in spodbujajo gospodarsko rast v regijah po vsej Evropi.

Skupno podjetje za krožno Evropo na biološki osnovi želi povezati različne deležnike s področja industrije na biološki osnovi, in sicer od kmetov do znanstvenikov, da bi rešili tehnološke, regulativne in tržne izzive, s katerimi se spopada ta sektor. Shema javno-zasebnega financiranja spodbuja inovacije in uvajanje rešitev na trg ter utira pot prihodnjim naložbam.

Kontakt

Ime
Skupno podjetje za krožno Evropo na biološki osnovi (CBE JU)
Spletna stran
https://www.cbe.europa.eu
Poštni naslov
Stavba White Atrium, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruselj, Belgija
Družbeni mediji